Příjemnou noc, je čtvrtek 14. 11. 2019
svátek slaví Sáva, zítra Leopold

Ochrana osobních údajů


Provozovatel internetového obchodu Darkys.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.

Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako kupujícího, k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání zboží.

Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi.Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická in$form$ace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou in$form$aci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.
Vhodný dárek k příležitosti ...